خدمات آموزشی و آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی نانو شات:

۱- انجام تست های حسگری گاز برای انواع گازها در دماهای مختلف و با تابش نور UV (تعیین پارامترهای یک حسگر مانند حساسیت، زمان پاسخدهی و زمان بازیافت)

۲- انجام تست های مربوط به سلول های خورشیدی و تهیه منحنی I-V  و تعیین پارامترهای سلول خورشیدی

۳- سنتز نانو ساختارهای صفربعدی، یک­بعدی و دو بعدی با روش CVD

۴- سنتز نانو ذرات فلزی، نانو ذرات سرامیکی، نانوکامپوزیت­ها و انجام فرآیندهای مکانوشیمیایی

۵- لایه نشانی لایه های نازک با روش اسپری

۶- لایه نشانی لایه های نازک با روش اسپاترینگ

خدمات آموزشی نانو شات:

۱- ارایه کارگاه­های تخصصی تئوری-عملی در حوزه فناوری نانو به ویژه سیستم­های چگالش از فاز بخار شیمیایی، حسگرهای گازی، سلول­های خورشیدی و خواص اپتیکی نانو ساختارها

۲- برگزاری کارگاه­های آشنایی با فناوری نانو و کاربردهای صنعتی آن (مبتدی و پیشرفته)

۳- مشاوره برای انجام پروژه های تحقیقاتی