اپتیک – نانو شرق ابزار توس
بیست اسکریپت قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس اسکریپت

پروژه های در حال انجام

 • سنتز و مطالعه ساختاری و اپتیکی نیمه رساناهای نانو ساحتاردوبعدی تک/چندلایه ی TMDCs توسط روش انباشت شیمیایی بخار
 • سنتز و مشخصه یابی نانوساختارهای اکسید تنگستن و نانوکامپوزیت های پلیمری به منظور استفاده در قطعات الکتروکرومیک

پروژه های خاتمه یافته

 • بررسی خواص اپتیکی نیمرسانای نانوساختار اکسید روی آلایش شده با لانتانیدها
 • سنتز شیمیایی و خواص اپتیکی نانوساختارهای نیمه رسانای با گاف نواری پهن
 • لومینسانس نوری و مغناطیسی نانوساختارهای نیمرساناهای نیتروژندار
 • خواص اپتیکی لایه های نازک نانو کریستالی اکسیدهای فلزی TiO2 , In2O3 , V2O5
 • سنتز و بررسی خواص اپتیکی نانو ساختار های اکسید قلع و اکسید روی
 • بررسی خواص الکتریکی نانو ساختار های کربنی برای کاربردهای صنعتی
 • بررسی روشهای صنعتی سنتز نانوساختارهای اکسید فلزی
 • بررسی خواص اپتیکی اکسیدهای فلزی نانوساختار برایکاربردهای الکتروکرومیکی
 • بررسی مکانیسم رشد نانوسیمهای نیمرسانای نیتروژندار
 • اصلاح عملکرد قطعات الکترولومینسانس با استفاده از نانو مواد
 • سنتز و مطالعه ی خواص اپتیکی نانو سیم های AlN
 • نقش سایز نانو ذرات در ولتاژ راه اندازی قطعات الکترولومینسانس
 • محاسبه اانرژی گسیلی در چاههای کوانتومی مختل شده نانو ساختارها