تحقیق و توسعه

بخش تحقیق و توسعه شرکت نانو شات در حوزه های زیر فعال است:

۱- ساخت حسگرهای گازی نانو ساختار

۲- کالیبراسیون حسگرهای گازی

۳- هوشمند سازی حسگرهای گازی

۴- پوشش های سرامیکی برای سطوح مختلف

۵- شبیه ساز نور خورشید برای مصارف گوناگون در صنایع مختلف مانند کشاورزی، غذا و سلامت، ساختمان، مکانیک و …

۶- طراحی و ساخت سیستم های فتوتراپی برای کابردهای مختلف