فرم تماس :

اطلاعات :

آدرس ۱: شاهرود، بلوار دانشگاه، روبروی هتل پارامیدا ، پارک علم و فناوری استان ، مرکز رشد واحد های فناور، شرکت نانو شرق ابزار توس

آدرس ۲: شاهرود، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه صنعتی شاهرود، مرکز رشد فناوری های نوین، شرکت نانو شرق ابزار توس

تلفن : ۰۲۳۲۳۰۰۲۷۳ و ۰۲۳۳۲۳۰۰۳۲۷

تلفکس: ۰۲۳۳۲۳۹۷۸۰۵

همراه: ۰۹۱۲۲۷۳۱۵۱۷

ایمیل : NanoSATco@gmail.com

کد پستی : ۳۶۱۴۹۱۵۱۶۱

.

.

شبکه های اجتماعی شرکت

linkedin_circle-512
1
2