تیم ما – نانو شرق ابزار توس
بیست اسکریپت قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس اسکریپت

همکاران ما

فاطمه باقری

دانشجوی دکتری نانو فیزیک


جواد موحدی

کارشناس ارشد نانو فیزیک


هادی علی اصغری

دانشجوی دکتری نانو فیزیک


ندا فلاح

کارشناس ارشد نانو فیزیک


سعید صالح پور

کارشناس ارشد نانو فیزیک


علیرضا چام

کارشناس ارشد نانو فیزیک


فاطمه باقری

دانشجوی دکتری نانو فیزیک


جواد محمدیان- مدیرفنی

کارشناس ارشد نانو فیزیک


دانیال زرگری

دانشجوی کارشناس ارشد نانو فیزیک


صادق خدابنده لو

مهندسی مواد و متالورژی