حسگرهای گازی – نانو شرق ابزار توس
بیست اسکریپت قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس اسکریپت

پروژه های در حال انجام

  • بهبود انتخاب گری و حساسیت نانوحسگرهای گازی بر پایه اکسید های فلزی و نانوکامپوزیت های پلیمری برای گازهای خطرناک سولفید هیدروژن و متان
  • تشخیص گازهای صنعتی با استفاده از سیستم آرایه ای حسگرهای گازی نانو ساختار
  • مشخصه یابی و مقایسه عملکرد حسگرهای گازی بر پایه لایه های نازک و نانو ساختار دی اکسید قلع

پروژه های خاتمه یافته

  • حسگر گزیننده گاز متان بر پایه نانو ساختار اکسیدهای فلزی
  • طراحی و ساخت قطعات حسگر گازی نانو ساختار برای کاربری در گاز سنج های صنعتی
  • سنتز و مطالعه خواص فیزیکی نانو ساختارهای اکسید نیکل برای کاربردهای حسگری
  • سنتز نانوساختارهای اکسید فلزی برای کاربردهای حسگری رطوبت و هیدروژن
  • مقایسه عملکرد حسگرهای گازی نانو ساختار و حسگرهای لایه نازک اکسید فلزی