حسگرهای گازی نانو ساختار

تیم تحقیقاتی نانو شات از سال ۱۳۸۸، تحقیقات خود را در حوزه حسگرهای گازی نانو ساختار با هدف ساخت حسگرهای گازی نانو ساختار برای کاربرد در صنایع مختلف آغاز نموده است.

در شرایط فعلی کشورمان به دلیل وجود تحریم های فعلی امکان تهیه ی گاز سنج های  پیشرفته از کشور های مختلف بسیار محدود شده است  و نیاز مبرم صنایع مختلف معادن، پالایشگاه ها، غذا، کشاورزی، پزشکی و … به این ابزار موجب شد تا تیم تحقیقاتی و فنی نانو شات طراحی و ساخت گاز سنج های صنعتی به ویژه ساخت بخش حسگری آن بر اساس نانو ساختار ها، هوشمند سازی حسگرها و کالیبراسیون آنها بپردازد.

تحقیقات گسترده ای در مطالعه و تشخیص گازهای مختلف توسط حسگرهای لایه نازک انجام شده است ولی استفاده از حسگرهایی با ساختارهای نانویی در این زمینه سابقه طولانی ندارد و مقایسه عملکرد آنها می تواند به معرفی نسل جدیدی از حسگرها با حساسیت های مناسبتر منجر شود.. نیاز به حسگرهای نانویی علاوه بر حساسیت مناسب تر در مقایسه با حسگرهای لایه نازک از نظر ابعاد حسگر نیز می تواند کاربردهای ویژهای برای آنها ایجاد نمایید و نیز در بسیاری از صنایع جایگزین مناسبی برای نسل فعلی حسگرها باشد به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در سراسر دنیا در این زمینه در حال انجام است و این بخش از کارهای تحقیقاتی شاخه مهمی از فناوری نانو را تشکیل می دهد.

استفاده از فناوری نانو در اصلاح عملکرد حسگرهاموضوعی است که در حال تحقیق و بررسی است و زمینه های فراوانی از نوآوری در محصولات حسگری با ساختارهای نانویی قابل پیش بینی است.

تحقیقات نانو شات در حوزه حسگرهای گازی شامل بخش های زیر است:

۱- طراحی و ساخت حسگرهای گازی نانو ساختار

۲- هوشمند سازی حسگرهای گازی

۳- کالیبراسیون حسگرهای گازی

تحقیقات نانو شات در حوزه حسگرهای گاز

  • بهبود انتخاب گری و حساسیت نانوحسگرهای گازی بر پایه اکسید های فلزی و نانوکامپوزیت های پلیمری برای گازهای خطرناک H2S و CH4
  • بررسی فرآیند کالیبراسیون برای گازسنج های نانوساختار
  • طراحی و ساخت حسگرهای گازی نانو ساختار برای کاربرد در صنایع غذایی
  • مقايسه عملكرد حسگرهای گازی نانو ساختار و حسگرهای لایه نازک اکسید فلزی
  • سنتز نانو سیم های اکسید روی  برای کاربرد در سنسورهای گازی
  • طراحی و ساخت قطعات حسگر گازی نانو ساختار برای کاربری در گاز سنج های صنعتی
  • حسگر گزیننده گاز متان بر پایه نانو ساختار اکسیدهای فلزی