از خدمات استفاده کنید
شرکت نانو شات آمادگی برگزاری کارگاه های تخصصی و دوره های آموزشی ذیل را دارد.

۱- کارگاه های تخصصی تئوری و عملی

 

 • مشخصه یابی حسگر های گازی نانو ساختاری
 • رشد نانو ساختار ها به روش CVD
 • رشد نانو ساختار ها به روش آسیا کاری مکانیکی و فرآیند های مکانو شیمیایی
 • روش های ساخت قطعات الکترونیکی (دیود، ترازیستور و …)
 • مشخصه یابی سلول های خورشیدی نانو ساختاری
 • مشخصه یابی اپتیکی نانو ساختار ها

چنانچه تمایل به حضور در کارگاه های تخصصی فوق را دارید فرم درخواست را تکمیل فرمایید و به ایمیل www.nanosatco.com ارسال فرمایید.

نمایش فرم درخواست

۲- دوره های آموزشی

 • دوره های آموزشی مقدماتی:

  • آموزش عمومی نانو تکنولوژی
  • کاربرد های فناوری نانو
 • دوره های آموزشی پیشرفته:

  • روش های رشد نانو ساختار ها
  • روش های مشخصه یابی نانو ساختار ها

چنانچه تمایل به حضور در کارگاه های تخصصی فوق را دارید فرم درخواست را تکمیل فرمایید و به ایمیل www.nanosatco.com ارسال فرمایید.

 فرم درخواست دوره های آموزشی