سیستم ترکیب کننده دو کاناله گاز

  • سیستم ترکیب کننده گاز دوکاناله با فلوکنترلرهای جرمی
  • شامل دو فلوکنترلر جرمی با نمایشگرهای دیجیتال
  • سه عدد شیر سوزنی برای تنظیم فشار ورودی بر دو سر فلوکنترلرها
  • سیستم نوین تیوب ترکیب گاز
  • دارای کلیه اتصالات استیل لازم برای اتصال به کپسول هاو محفظه
  • نرم افزار کنترلی بر پایه ویندوز (در صورت سفارش)
  • قابلیت افزودن کانال به اضافه سیستم