سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی ریلی

سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی ریلی قابلیت انجام گرمایش و سرمایش سریع با تعبیه دو عدد ریل در قسمت زیرین کوره دارد. با توجه به  این قابلیت در سیستم چگالش از فاز بخار شیمیایی ریلی امکان سنتز نانوساختارهای دو بعدی شبه گرافنی وجود دارد.

از جمله ویژگی های این سیستم به موارد زیر می توان اشاره نمود:

  • امکان ایجاد گرادیان دمایی و شوک حرارتی با تعبیه دو عدد ریل در قسمت زیرین کوره و جابجایی سریع آن
  • سنتز نانوساختارهای دوبعدی به ویژه ساختارهای گرافنی و شبه گرافنی
  • کوره الکتریکی تک یا دو ناحیه ای با حداکثر دمای ۱۳۵۰ درجه سانتیگراد
  • کنترل دقیق و مستقل دما در هر کدام از نواحی گرمایی
  • کنترل دقیق و مستقل شار گازهای حامل و فعال با استفاده از کنترلرهای شار جرمی

برای اطلاع از تحقیقاتی که تا کنون با استفاده از این دستگاه به انجام رسیده است به بخش تحقیق و توسعه مراجعه نمایید.