لیست مشتریان ما

دانشگاه های دولتی

 • null

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • null

  دانشگاه صنعتی شاهرود

 • null

  دانشگاه امام حسین

 • null

  دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

 • null

  دانشگاه تربیت مدرس

  محصولات آزمایشگاهی

 • null

  دانشگاه شهرکرد

 • null

  دانشگاه شهید چمران اهواز

 • null

  دانشگاه صنعتی اصفهان

 • null

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • null

  دانشگاه تربیت مدرس

 • null

  دانشگاه صنعتی شیراز

 • null

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 • null

  دانشگاه علم و صنعت ایران

 • null

  دانشگاه فردوسی مشهد

 • null

  دانشگاه گلستان

 • null

  دانشگاه صنعتی شریف

 • null

  دانشگاه گیلان

 • null

  دانشگاه یزد

پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

 • null

  پژوهشگاه نیرو

 • null

  پژوهشگاه صتعت نفت

 • null

  پارک علم و فناوری استان گیلان

 • null

  پارک علم و فناوری استان سمنان

دانشگاه های آزاد اسلامی

 • null

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 • null

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 • null

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 • null

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور