مشخصه یاب پارامترهای سلول خورشیدی

یکی از ویژگی­های بخش مشخصه­ یاب پارامترهای سلول خورشیدی امکان تعیین جریان­ های میکروآمپری و ولتاژهای میکروولتی است که اندازه­ گیری پارامترهای سلول­ های خورشیدی کوچک آزمایشگاهی را میسر می ­سازد این موضوع امکان تست سلول­ های نانوساختار با راندمان­ های کوچک را نیز ممکن می­سازد. در حالی­ که بسیاری از محصولات خارجی مشابه مانند سیستم­های تایوانی PROVA امکان تعیین پارامترهای سلول­ های خورشیدی بزرگ یا پنل­ های خورشیدی را فقط دارند.