گلوله زیرکونیا
بیست اسکریپت قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس اسکریپت

گلوله زیرکونیا

لطفا برای ثبت سفارش و خرید  بگیرید.

کد محصول GZr-15

قیمت 1.880.000 تومان (هر کیلو)

قطر گلوله 15 میلی متر

برای سفارش مازاد بر 5 کیلو گرم 20 % و مازاد بر 8 کیلو گرم 25 % تخفیف قیمت در نظر گرفته می شود.

کد محصول GZr-10

قیمت 1.950.000 تومان (هر کیلو)

قطر گلوله 10 میلی متر

برای سفارش مازاد بر 5 کیلو گرم 20 % و مازاد بر 8 کیلو گرم 25 % تخفیف قیمت در نظر گرفته می شود.

کد محصول GZr-25

قیمت 1.750.000تومان (هرکیلو)

قطر گلوله 25 میلی متر

برای سفارش مازاد بر 5 کیلو گرم 20 % و مازاد بر 8 کیلو گرم 25 % تخفیف قیمت در نظر گرفته می شود.

کد محصول GZr-5

قیمت 2.530.000 تومان (هرکیلو)

قطر گلوله 5 میلی متر

برای سفارش مازاد بر 5 کیلو گرم 20 % و مازاد بر 8 کیلو گرم 25 % تخفیف قیمت در نظر گرفته می شود.

کد محصول GZr-20

قیمت 1.820.000 تومان

قطر گلوله 20 میلی متر

برای سفارش مازاد بر 5 کیلو گرم 20 % و مازاد بر 8 کیلو گرم 25 % تخفیف قیمت در نظر گرفته می شود.