یخچال ازت مایع

کرایوستات یا یخچال ازت مایع یکی دیگر از محصولات این شرکت است که در آزمایشگاه­ های تحقیقاتی برای مطالعه مواد در دمای پایین و بویژه مواد نانو ساختار می­ تواند مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم برای ایجاد دمای پایین برای انجام مطالعات فیزیکی و بررسی خواص اپتیکی، الکتریکی و مغناطیسی مواد طراحی و ساخته شده است. در این سیستم با تعبیه پنجره ­های اپتیکی و پیش ­بینی اتصالات الکتریکی امکان انجام فرآیندهایی مانند فتولومینسانس و الکترلومینسانس  فراهم شده است. امکان مهم دیگر پیش بینی شده در این سیستم تغییر دمای کار است که با بالانس فشار ناحیه مرکزی، کنترل میزان گاز نیتروژن خروجی و جریان هیتر الکتریکی ممکن شده است.